Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych
Konkurs 26

Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych

Numer wniosku: 4 T07A 002 26
Kierownik: prof. dr hab. Stefan Jendo
Instytucja realizująca: INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 25 350
Konkurs: 26