Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza fraktalna profili chropowatości powierzchni po obróbce skrawaniem
Konkurs 26

Analiza fraktalna profili chropowatości powierzchni po obróbce skrawaniem

Numer wniosku: 4 T07D 006 26
Kierownik: doc. dr hab. inż. Marek Miernik
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 500
Konkurs: 26