Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza ekspresji genu kodującego białko dehydrynowe 10kDa w transgenicznych roślinach ziemniaka (Solanum sogarandinum,Solanum tuberosum)
Konkurs 26

Analiza ekspresji genu kodującego białko dehydrynowe 10kDa w transgenicznych roślinach ziemniaka (Solanum sogarandinum,Solanum tuberosum)

Numer wniosku: 2 P06A 009 26
Kierownik: doc. dr hab. Tadeusz Rorat
Instytucja realizująca: INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Roślinnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 000
Konkurs: 26