Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza dywersyfikacji wczesnokarbońskiej fauny na przykładzie "okna tafonomicznego" z południowych Chin
Konkurs 26

Analiza dywersyfikacji wczesnokarbońskiej fauny na przykładzie "okna tafonomicznego" z południowych Chin

Numer wniosku: 2 P04D 021 26
Kierownik: doc. dr hab. Andrzej Baliński
Instytucja realizująca: INSTYTUT PALEOBIOLOGII IM. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 56 240
Konkurs: 26