Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza czynników genetycznych predysponujących do cukrzycy typu 1 przed 5 rokiem życia
Konkurs 26

Analiza czynników genetycznych predysponujących do cukrzycy typu 1 przed 5 rokiem życia

Numer wniosku: 2 P05E 054 26
Kierownik: prof. dr hab. Lech Korniszewski
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ LEKARSKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 26