Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza chemiczna szkieletów malakofauny z wybranych profili Wielkopolski (Q)
Konkurs 26

Analiza chemiczna szkieletów malakofauny z wybranych profili Wielkopolski (Q)

Numer wniosku: 2 P04D 017 26
Kierownik: mgr Karina Garczarek
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 25 970
Konkurs: 26