Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Analiza bioróżnorodności neogeńskiej flory i roślinności okolic Legnicy na podstawie badań makroskopowych szczątków liści oraz analiz palinologicznych osadów perspektywicznego złoża węgla brunatnego "RUJA"
Konkurs 26

Analiza bioróżnorodności neogeńskiej flory i roślinności okolic Legnicy na podstawie badań makroskopowych szczątków liści oraz analiz palinologicznych osadów perspektywicznego złoża węgla brunatnego "RUJA"

Numer wniosku: 2 P04D 027 26
Kierownik: dr Grzegorz Worobiec
Instytucja realizująca: INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 400
Konkurs: 26