Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Alokacja ryzyka a efektywność inwestycji realizowanych na zasadach project finance
Konkurs 26

Alokacja ryzyka a efektywność inwestycji realizowanych na zasadach project finance

Numer wniosku: 1 H02C 095 26
Kierownik: dr hab. Jan Sobiech
Instytucja realizująca: AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Ekonomii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 000
Konkurs: 26