Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Algorytmiczne aspekty bezpieczeństwa w sieciach ad hoc
Konkurs 26

Algorytmiczne aspekty bezpieczeństwa w sieciach ad hoc

Numer wniosku: 3 T11C 033 26
Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 31 250
Konkurs: 26