Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Aktywności hydrolityczne kultur Geotrichum candidum przydatne w słodownictwie
Konkurs 26

Aktywności hydrolityczne kultur Geotrichum candidum przydatne w słodownictwie

Numer wniosku: 2 P06T 001 26
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Witkowska
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ NAUK O ŹYWNOŚCI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 35 000
Konkurs: 26