Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Aktywność przeciwdrobnoustrojowa olejków eterycznych
Konkurs 26

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa olejków eterycznych

Numer wniosku: 2 P06T 003 26
Kierownik: dr hab. Danuta Kusewicz
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŹYWNOŚCI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 30 000
Konkurs: 26