Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Aktywność elektryczna i ekspresja genu c-fos w strukturach limbicznych u szczurów o zróżnicowanej reaktywności emocjonalnej w odpowiedzi na nowe bodźce środowiskowe
Konkurs 26

Aktywność elektryczna i ekspresja genu c-fos w strukturach limbicznych u szczurów o zróżnicowanej reaktywności emocjonalnej w odpowiedzi na nowe bodźce środowiskowe

Numer wniosku: 2 P04C 038 26
Kierownik: doc. dr hab. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Instytucja realizująca: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 197 920
Konkurs: 26