Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Aktywne kształtowanie sztywności konstrukcji wsporczych maszyn realizowanych w postaci manipulatorów równoległych
Konkurs 26

Aktywne kształtowanie sztywności konstrukcji wsporczych maszyn realizowanych w postaci manipulatorów równoległych

Numer wniosku: 4 T07B 077 26
Kierownik: dr inż. Maciej Petko
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Eksploatacji, Wibroakustyki i Diagnostyki Maszyn i Systemów
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 338 600
Konkurs: 26