Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Aktywacja mikrogleju mózgu szczura jako jeden z mechanizmów neurotoksycznego działania ołowiu
Konkurs 26

Aktywacja mikrogleju mózgu szczura jako jeden z mechanizmów neurotoksycznego działania ołowiu

Numer wniosku: 2 P05F 013 26
Kierownik: dr Lidia Strużyńska
Instytucja realizująca: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Farmaceutycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 130 000
Konkurs: 26