Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych na granicach faz ciecz/gaz
Konkurs 26

Adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych na granicach faz ciecz/gaz

Numer wniosku: 3 T09A 061 26
Kierownik: doc. dr hab. Piotr Warszyński
Instytucja realizująca: INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 36 850
Konkurs: 26