Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Adaptacyjne zmiany przekaźnictwa glutaminianergicznego w korze mózgowej szczura, wywołane terapiami przeciwdepresyjnymi
Konkurs 26

Adaptacyjne zmiany przekaźnictwa glutaminianergicznego w korze mózgowej szczura, wywołane terapiami przeciwdepresyjnymi

Numer wniosku: 2 P05A 086 26
Kierownik: doc. dr hab. Grzegorz Hess
Instytucja realizująca: INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 26