Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Adaptacyjne sterowanie rozmyte napędem elektrycznym prądu przemiennego z połączeniem elastycznym
Konkurs 26

Adaptacyjne sterowanie rozmyte napędem elektrycznym prądu przemiennego z połączeniem elastycznym

Numer wniosku: 3 T10A 043 26
Kierownik: dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektrotechniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 253 400
Konkurs: 26