Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do warunków gospodarki rynkowej
Konkurs 26

Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do warunków gospodarki rynkowej

Numer wniosku: 1 H02C 025 26
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Instytucja realizująca: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ EKONOMICZNO-ROLNICZY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Ekonomii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 000
Konkurs: 26