Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26Adaptacja modelu falowania wiatrowego WAM dla potrzeb wspomagania i zabezpieczania działalności gospodarczej oraz efektywnego prowadzenia akcji ratowniczych w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku
Konkurs 26

Adaptacja modelu falowania wiatrowego WAM dla potrzeb wspomagania i zabezpieczania działalności gospodarczej oraz efektywnego prowadzenia akcji ratowniczych w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku

Numer wniosku: 4 T12C 041 26
Kierownik: dr Maciej Kałas
Instytucja realizująca: INSTYTUT MORSKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 250 000
Konkurs: 26