Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 26
Konkurs 26

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Nowy Posejdippos". Poezja hellenistyczna po odkryciu papirusu P.Mil.Vogl.VIII 309 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
"Szkoła moskiewska" w historii literatury rosyjskiej UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
"Topografia Śląska" Friedricha Bernharda Wernera - koncepcja dzieła i jego realizacja UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Achilidae (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha) eoceńskiego bursztynu bałtyckiego MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja modelu falowania wiatrowego WAM dla potrzeb wspomagania i zabezpieczania działalności gospodarczej oraz efektywnego prowadzenia akcji ratowniczych w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku INSTYTUT MORSKI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do warunków gospodarki rynkowej SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ EKONOMICZNO-ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne sterowanie rozmyte napędem elektrycznym prądu przemiennego z połączeniem elastycznym POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne zmiany przekaźnictwa glutaminianergicznego w korze mózgowej szczura, wywołane terapiami przeciwdepresyjnymi INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych na granicach faz ciecz/gaz INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI PAN decyzja - zakwalifikowany
Agrotechniczna i jakościowa ocena plonu lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia) w zależności od roku użytkowania i terminu zbioru AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktualizacja monografii komputerowej "Salticidae (Araneae) of the World" MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja mikrogleju mózgu szczura jako jeden z mechanizmów neurotoksycznego działania ołowiu INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywne kształtowanie sztywności konstrukcji wsporczych maszyn realizowanych w postaci manipulatorów równoległych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywności hydrolityczne kultur Geotrichum candidum przydatne w słodownictwie AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ NAUK O ŹYWNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność elektryczna i ekspresja genu c-fos w strukturach limbicznych u szczurów o zróżnicowanej reaktywności emocjonalnej w odpowiedzi na nowe bodźce środowiskowe INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa olejków eterycznych POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŹYWNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność transkrypcyjna i modyfikacje potranskrypcyjne mRNA genu kodującego czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF-A) w niewydolnym mięsniu sercowym ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA decyzja - zakwalifikowany
Aktywny system chłodzenia z pompą kapilarną dla układów przetwornic z tranzystorami IGBT o podwyższonej częstotliwości pracy POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmiczne aspekty bezpieczeństwa w sieciach ad hoc POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmiczne problemy ścieżkowe w grafach planarnych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5