Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania skuteczności kompostosorbentu organicznego do biodegradacji wybranych odpadowych produktów ropopochodnych metodami chromatograficznymi OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania struktury i własności warstw wierzchnich uzyskanych w wyniku obróbki laserem diodowym dużej mocy HPDL stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania struktury mgławic planetarnych CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania struktury w roztworze izomerazy glukozy/ksylozy ze Streptomyces rubiginosus oraz ksylanazy z Trichoderma resei przy pomocy nisko- i wysokokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS/WAXS) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania systemu pośredniego sterowania kształtującego nowe właściwości pilotażowe samolotów ogólnego przeznaczenia POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania układu zasilająco-napędowego pojazdu głębinowego pod kątem możliwości wykonywania zadań przeciwminowych w obecności silnych prądów morskich POLITECHNIKA GDAŃSKA decyzja - zakwalifikowany
Badania ultrastrukturalne mózgów chorych zakażonych wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania utleniającego odwodnienia n- i izo-butanu przy użyciu N2O na katalizatorach pochodzenia hydrotalkitowego UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania w masywie ślężańskim (Ślęża, Radunia) INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu nowego sposobu wytwarzania emulsji paliwowo-wodnej na parametry ekologiczne i energetyczne silnika wysokoprężnego POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu polimorfizmu genu interleukiny-1á oraz receptora CD32 (FcyRIIA) na stopień intensywności zapaleń przyzębia POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE WYDZIAŁ STOMATOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu różnych form alkaliów występujących w koksie na jego reakcyjność oraz wytrzymałość AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ PALIW I ENERGII decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu stanu przemieszczeń odłamów wydłużanej kości na własności mechaniczne regeneratu kostnego POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania wzajemnego wpływu oddziaływań jonów metali i substancji farmaceutycznych z ludzką albuminą osocza krwi INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania właściwości antyoksydacyjnych enzymów hemowych w aspekcie potencjalnych zastosowań terapeutycznych POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania właściwości ruchu powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mieszającą POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania właściwości tribologicznych modelu zwyrodniałych chrząstek stawowych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania zderzeń elektronów z atomami wzbudzonymi UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania zmian energii w procesie rozdrabniania materiałów polidyspersyjnych POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania zmian rozmieszczenia spektryny, ich regulacja oraz powiązanie z indukowaną chemoterapeutycznie apoptozą w obwodowych limfocytach nowotworowych UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany