Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania możliwości zmniejszenia ryzyka obrażeń i urazów śmiertelnych pasażerów przy przewrocie autobusu na bok lub na dach PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad analizą wpływu rodzaju i ilości środków adhezyjnych na właściwości kompozytów wytwarzanych z rozdrobnionych, poużytkowych butelek wykonanych z poli(tereftalanu etylenu) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad identyfikacją mikroaberracji chromosomowych z zastosowaniem technik cytogenetyki molekularnej INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII decyzja - zakwalifikowany
Badania nad intensyfikacją procesu usuwania fosforu poprzez wprowadzanie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) do komory osadu czynnego typu SBR oczyszczającej ścieki mleczarskie UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad mechanizmem działania PRP/colostrininy - preparatu wykazującego terapeutyczne efekty w chorobie Alzheimera INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad możliwościami aplikacji techniki CGH (Comparative Genomic Hybridization) w procesie kompleksowej diagnostyki niepłodności małżeńskiej UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad możliwością składowania odpadów bądź ich gospodarczego wykorzystania jako posadzki w wyrobiskach poeksploatacyjnych w świetle uwarunkowań związanych z aktualnie wprowadzanymi dyrektywami Unii Europejskiej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII decyzja - zakwalifikowany
Badania nad nowymi materiałami wykorzystującymi efekt przemiany fazowej, wpływem ich zastosowania w obuwiu na jego mikroklimat, komfort użytkowania i wybrane cechy fizykomotoryczne człowieka INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad nową technologią wytwarzania trioksanu w procesie produkcji kopolimeru acetalowego INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad oznaczaniem chlorowanych, aromatycznych, trwałych zanieczyszczeń środowiska przy wykorzystaniu ekstrakcji rozpuszczalnikowej ASE i membran SPM POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad poglądami etycznymi Arnolda Geulincxa, na podstawie dzieła Ethica wraz z przekładem tego dzieła UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad rozwarem wielkokwiatowym i opracowanie krajowego leku roślinnego skutecznego w schorzeniach układu oddechowego INSTYTUT ROŚLIN I PRZETWORÓW ZIELARSKICH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad stereo- i regioselektywną glikozylacją alkoholi i częściowo zabezpieczonych cukrów POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad strukturami periodycznymi wytwarzanymi w krzemie za pomocą ablacji laserowej i ich przydatnością do budowy laserów półprzewodnikowych z zewnętrzną wnęką optyczną INSTYTUT FIZYKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad syntezą i właściwościami nowych pochodnych kwasu 5-aminolewulinowego stosowanych do fotodiagnostyki i terapii fotodynamicznej INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad syntezą nowych materiałów węglowych do magazynowania wodoru POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wpływem hydrokoloidów na stabilność emulsji aromatów do napojów bezalkoholowych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŹYWNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wybranymi mapami wieloarkuszowymi Dolnego Śląska z II połowy XIX wieku i I połowy XX wieku jako odzwierciedlenie zmian zachodzących w terenie, opracowywanymi w systemie komputerowym VIRTUA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wykorzystaniem osadów ściekowych jako nawozu oraz ich mikrobiologiczne i chemiczne przemiany w uprawie wierzby energetycznej AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wykorzystaniem polimerów polisiloksanowych do wytwarzania kompozytów ceramicznych o zbrojeniu włóknistym AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI decyzja - zakwalifikowany