Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza zachowawczości ewolucyjnej miejsc rekombinacji chromosomowych u Arabidopsis thaliana L. i Brassica oleracea L. przy zastosowaniu techniki FISH/BAC INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN decyzja - zakwalifikowany
Anna Gostyńska. Biografia artystyczna KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Antropogeniczne przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy w neoholocenie (Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Antybakteryjne włókna celulozowe otrzymane z udziałem nanomodyfikatorów POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I MARKETINGU TEKSTYLIÓW decyzja - zakwalifikowany
Archeologiczne badania wykopaliskowe megalitycznego grobowca kujawskiego na stanowisku 18 w Muszkowicach, pow. Ząbkowice Śląskie (Dolny Śląsk) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Armenia - migracja i diaspora 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Aspekty chemo-, regio- i stereoselektywności w wybranych reakcjach związków heteroatomowych UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Aspekty epidemiologiczno-kliniczne alweokokozy wśród ludności zamieszkującej rejony kraju o zwiększonym ryzyku zachorowania INSTYTUT MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ decyzja - zakwalifikowany
Aspekty strukturalne agregacji cystatyny C - białka o skłonnościach amyloidogennych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Asymptotyka potoków miar i własności atraktorów INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN decyzja - zakwalifikowany
Atlas historyczny miast polskich, Tom IV: Śląsk, Zeszyt 8: Racibórz UNIWERSYTET WROCŁAWSKI CENTRUM BADAŃ ŚLĄSKOZNAWCZYCH I BOHEMISTYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Atlas religii i wyznań przed i rozbiorem Rzeczypospolitej (ok. 1772 r.) INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ decyzja - zakwalifikowany
Atlas ziarn pyłku i spor neogenu Polski tom 3 - Angiospermae (1) INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA PAN decyzja - zakwalifikowany
Automatyzacja transkrypcji fonematycznej sygnału mowy UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NEOFILOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Badania aktywności komórek prekursorowych osteoklastów zawartych we krwi obwodowej pacjentów z osteoporozą menopauzalną, wywołaną długotrwałym leczeniem sterydami lub o innej etiologii INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania aktywności przeciwnowotworowej bakteriofagów INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania chemiczno-farmakologiczne w grupie pochodnych 3-spirocykloalkilopirolidyno-2,5-dionu o przewidywanym działaniu przeciwdrgawkowym COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania czynników wpływających na poziom choroby resztkowej oraz ocena klinicznej przydatności oznaczeń poziomu choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w zależności od zastosowanej metody leczenia AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I decyzja - zakwalifikowany
Badania doświadczalne i analiza teoretyczna trwałości i niezawodności rurociągu chemicznego w warunkach obciążeń eksploatacyjnych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania dynamiki zmian odporności balistycznej wkładów aramidowych do kamizelek kuloodpornych użytkowanych w ekstremalnych warunkach i przechowywanych WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA decyzja - zakwalifikowany