Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza pasma modulacji w laserach planarnych z przerwą fotonową POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza algorytmów sterowania równoległym energetycznym filtrem aktywnym (REFA) trój- i czteroprzewodowym opartych na wybranych teoriach mocy AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza metod ustalania rzeczywistej miąższości paliwa na zwierciadle wody podziemnej POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza nowoczesnych parametrów immunologicznych w płynie śródocznym, łzach i surowicy krwi obwodowej pacjentów, podejrzanych o aktywną toksoplazmozę lub toksokarozę narządu wzroku i jej zastosowanie w diagnostyce różnicowej i...KONIEC TYTUŁU AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza struktury i mikrounaczynienia zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego u wybranych gatunków z rzędu Mięsożernych (Carnivora) AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Analiza potencjalnie macierzystych dla węglowodorów neoproterozoiczno-kambryjskich utworów lubelsko-podlaskiego skłonu kratonu wschodnioeuropejskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza przemian wybranych związków chemicznych zawartych w ściekach w różnych warunkach środowiskowych osadu czynnego i ich wpływ na selektywny rozwój określonych grup bakterii POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza rzeźby terenu i jej przydatność dla sporządzania map morfodynamicznych przy wykorzystaniu technik GIS UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza specjacyjna ołowiu i cynku jako komplementarna metoda badania mechanizmów bioakumulacji oraz oceny przydatności roślin do fitoremediacji na przykładzie Arabidopsis thaliana POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza stabilności relacji makroekonomicznych w gospodarce Polski przy użyciu modeli o zmiennych parametrach UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza stanu odkształceń półwyrobów obrabianych elektrodynamicznie z wykorzystaniem metod numerycznych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza stanów własnych mezoskopowych magnetyków Heisenberga Fe2n, 2<5 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza sygnału prądu elektryzacji statycznej w układzie wirującym POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza systemu tworzenia i transferu technologii dualnych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI decyzja - zakwalifikowany
Analiza teoretyczna i weryfikacja eksperymentalna modelu mechanizmu przekazu energii w układzie nanokryształ krzemu - jon Er3+ w SiOx INSTYTUT FIZYKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza termodynamiczna i kinetyczna usuwania arsenu z ciekłych stopów miedzi w postaci związków międzymetalicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu zwarć wystepujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wrażliwości wybranych modeli propagacyjnych na parametry cyfrowej mapy terenu 3D POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wybranych parametrów biofizycznych i stan morfologiczny narządów płciowych wewnętrznych u kobiet po mastektomii z uwzględnieniem mutacji genu BRCA 1 POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza właściwości mechanicznych ziarna kukurydzy cukrowej oraz procesu jego oddzielania od rdzeni kolb AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ decyzja - zakwalifikowany