Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza efektywności funkcjonowania wybranych kanałów cieplno-przepływowych o złożonej geometrii, oparta na wynikach symulacji komputerowej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza efektywności procesu dializy z wykorzystaniem monitorowania wydalanych substancji POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ,INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza ekspresji genów dla łańcuchów A i B płytkowego czynnika wzrostu oraz ich receptora alfa w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Analiza genetyczna krajowej populacji strusi za pomocą metod molekularnych INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza harmoniczna rozwinięć ortogonalnych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i modulacja aktywności kinetycznej tioesterazy typu II ze Streptomyces coelicolor A3(2) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza i ocena stopnia realizacji zrównoważonego użytkowania lasu w Polsce i wybranych krajach Europy AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ LEŚNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza i synteza falownika szeregowo - równoległego (LLC) zasilającego nagrzewnicę indukcyjną POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza i zwiększanie wiarygodności systemów komputerowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza mechanizmów zniszczenia narzędzi chirurgicznych pokrytych warstwą diamentową INSTYTUT ODLEWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza molekularna zdolności do regeneracji roślin in vitro żyta ozimego (Secale cereale L.) przy użyciu markerów mikrosatelitarnych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU decyzja - zakwalifikowany
Analiza molekularnego podłoża zmienności mózgowego stężenia fenyloalaniny u chorych na fenyloketonurię COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości zastosowania sztucznej sieci neuronowej do prognozowania trwałości zmęczeniowej AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza nieliniowej deformacji i stateczności cienkich powłok sprężystych według sformułowania wewnętrznego INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza nośności i odkształcalności żelbetowych belek zespolonych ukształtowanych warstwowo z udziałem betonów wysokiej wytrzymałości POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza numeryczno-geologiczna osuwisk na Pogórzu Dynowskim PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza organizacji, metod i zasad pracy kadry kierowniczej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ LEŚNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza parametrów polaryzacji wiązki świetlnej w systemach światłowodowych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII, CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza parametrów rzutujących na rozwój procesów powstawania złogów w sieciach wodociągowych UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH decyzja - zakwalifikowany