Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja komórek jednojądrzastych i produkcja wybranych cytokin w czasie indukcji remisji ostrej biłaczki limfoblastycznej z uwzględnieniem towarzyszących infekcji AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywizacja zrostu kostnego przez elektrostymulację POLITECHNIKA ŚLĄSKA CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Aktywność biologiczna oleju z nasion żmijowca pospolitego (Echium vulgare L.) w porównaniu z pospolitymi olejami roślinnymi POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonometryczna POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Aktywność metaboliczna korzeni drzew rosnących w środowisku skażonym zanieczyszczeniami przemysłowymi INSTYTUT DENDROLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność transkrypcyjna genów w raku krtani ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH decyzja - zakwalifikowany
Akumulacja węgla, azotu i fosforu w jeziorach o różnym statusie troficznym CENTRUM BADAŃ EKOLOGICZNYCH PAN decyzja - zakwalifikowany
Akustyczna lokalizacja snajpera INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Alea iacta est. Studium nad grami planszowymi z obszaru Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i wczesnym okresie wędrówek ludów UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Algebry skończenie prezentowalne i półgrupowe algebry noetherowskie UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmika kombinatoryczna złożonych problemów współczesnej informatyki UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmizacja działań na liczbach rozmytych i jej zastosowania POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE decyzja - zakwalifikowany
Allele predysponujące do chorób autoimmunologicznych u dzieci: częstość występowania w średniowieczu UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Alternatywne polityki monetarne w okresie stabilizowania kursu złotego wobec euro UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Ameryka Łacińska w procesach poznawania i interpretacji (Ewolucja studiów latynoamerykańskich) UNIWERSYTET WARSZAWSKI CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH decyzja - zakwalifikowany
Analiza dokładności skalarnych i wektorowych modeli pól optycznych w zastosowaniu do symulacji działania nowoczesnych konstrukcji laserów złączowych POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ,INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza dwucząstkowych korelacji nieidentycznych mezonów rejestrowanych w eksperymencie STAR POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiczna i optymalizacja materiałów kompozytowych metodą elementów brzegowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany