Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25"Ślepota" na smak 6-n-propylo-2-tiouracylu (PROP) - potencjalny marker genetyczny uzależnienia od nikotyny?
Konkurs 25

"Ślepota" na smak 6-n-propylo-2-tiouracylu (PROP) - potencjalny marker genetyczny uzależnienia od nikotyny?

Numer wniosku: 3 P05D 034 25
Kierownik: lek. med. Artur Rogowski
Instytucja realizująca: INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 35 000
Konkurs: 25