Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania nad wykorzystaniem osadów ściekowych jako nawozu oraz ich mikrobiologiczne i chemiczne przemiany w uprawie wierzby energetycznej
Konkurs 25

Badania nad wykorzystaniem osadów ściekowych jako nawozu oraz ich mikrobiologiczne i chemiczne przemiany w uprawie wierzby energetycznej

Numer wniosku: 3 P04G 022 25
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 236 000
Konkurs: 25