Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania nad wpływem hydrokoloidów na stabilność emulsji aromatów do napojów bezalkoholowych
Konkurs 25

Badania nad wpływem hydrokoloidów na stabilność emulsji aromatów do napojów bezalkoholowych

Numer wniosku: 3 P06T 038 25
Kierownik: dr inż. Elżbieta Dłużewska
Instytucja realizująca: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŹYWNOŚCI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 115 400
Konkurs: 25