Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania nad oznaczaniem chlorowanych, aromatycznych, trwałych zanieczyszczeń środowiska przy wykorzystaniu ekstrakcji rozpuszczalnikowej ASE i membran SPM
Konkurs 25

Badania nad oznaczaniem chlorowanych, aromatycznych, trwałych zanieczyszczeń środowiska przy wykorzystaniu ekstrakcji rozpuszczalnikowej ASE i membran SPM

Numer wniosku: 4 T09D 052 25
Kierownik: dr hab. inż. Adam Grochowalski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Ochrony Środowiska
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 25 000
Konkurs: 25