Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania nad intensyfikacją procesu usuwania fosforu poprzez wprowadzanie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) do komory osadu czynnego typu SBR oczyszczającej ścieki mleczarskie
Konkurs 25

Badania nad intensyfikacją procesu usuwania fosforu poprzez wprowadzanie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) do komory osadu czynnego typu SBR oczyszczającej ścieki mleczarskie

Numer wniosku: 4 T09D 032 25
Kierownik: dr inż. Wojciech Janczukowicz
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Ochrony Środowiska
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 149 250
Konkurs: 25