Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania nad identyfikacją mikroaberracji chromosomowych z zastosowaniem technik cytogenetyki molekularnej
Konkurs 25

Badania nad identyfikacją mikroaberracji chromosomowych z zastosowaniem technik cytogenetyki molekularnej

Numer wniosku: 3 P05E 124 25
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Zaremba
Instytucja realizująca: INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 25