Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania nad analizą wpływu rodzaju i ilości środków adhezyjnych na właściwości kompozytów wytwarzanych z rozdrobnionych, poużytkowych butelek wykonanych z poli(tereftalanu etylenu)
Konkurs 25

Badania nad analizą wpływu rodzaju i ilości środków adhezyjnych na właściwości kompozytów wytwarzanych z rozdrobnionych, poużytkowych butelek wykonanych z poli(tereftalanu etylenu)

Numer wniosku: 4 T08E 003 25
Kierownik: dr Jerzy Polaczek
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 89 200
Konkurs: 25