Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania doświadczalne i analiza teoretyczna trwałości i niezawodności rurociągu chemicznego w warunkach obciążeń eksploatacyjnych
Konkurs 25

Badania doświadczalne i analiza teoretyczna trwałości i niezawodności rurociągu chemicznego w warunkach obciążeń eksploatacyjnych

Numer wniosku: 5 T07B 031 25
Kierownik: dr inż. Lucjan Śnieżek
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Eksploatacji, Wibroakustyki i Diagnostyki Maszyn i Systemów
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 429 500
Konkurs: 25