Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania czynników wpływających na poziom choroby resztkowej oraz ocena klinicznej przydatności oznaczeń poziomu choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w zależności od zastosowanej metody leczenia
Konkurs 25

Badania czynników wpływających na poziom choroby resztkowej oraz ocena klinicznej przydatności oznaczeń poziomu choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w zależności od zastosowanej metody leczenia

Numer wniosku: 3 P05E 094 25
Kierownik: dr Katarzyna Derwich
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 200 000
Konkurs: 25