Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Badania aktywności przeciwnowotworowej bakteriofagów
Konkurs 25

Badania aktywności przeciwnowotworowej bakteriofagów

Numer wniosku: 3 P05A 092 25
Kierownik: dr Kinga Świtała-Jeleń
Instytucja realizująca: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 200 000
Konkurs: 25