Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Automatyzacja transkrypcji fonematycznej sygnału mowy
Konkurs 25

Automatyzacja transkrypcji fonematycznej sygnału mowy

Numer wniosku: 2 H01D 010 25
Kierownik: dr Andrzej Pluciński
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 38 000
Konkurs: 25