Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Atlas religii i wyznań przed i rozbiorem Rzeczypospolitej (ok. 1772 r.)
Konkurs 25

Atlas religii i wyznań przed i rozbiorem Rzeczypospolitej (ok. 1772 r.)

Numer wniosku: 2 H01G 018 25
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Litak
Instytucja realizująca: INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Historycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 140 000
Konkurs: 25