Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Asymptotyka potoków miar i własności atraktorów
Konkurs 25

Asymptotyka potoków miar i własności atraktorów

Numer wniosku: 2 P03A 031 25
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
Instytucja realizująca: INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Matematyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 225 000
Konkurs: 25