Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aspekty strukturalne agregacji cystatyny C - białka o skłonnościach amyloidogennych
Konkurs 25

Aspekty strukturalne agregacji cystatyny C - białka o skłonnościach amyloidogennych

Numer wniosku: 4 T09A 039 25
Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 25