Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aspekty chemo-, regio- i stereoselektywności w wybranych reakcjach związków heteroatomowych
Konkurs 25

Aspekty chemo-, regio- i stereoselektywności w wybranych reakcjach związków heteroatomowych

Numer wniosku: 4 T09A 046 25
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FIZYKI I CHEMII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 25