Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Archeologiczne badania wykopaliskowe megalitycznego grobowca kujawskiego na stanowisku 18 w Muszkowicach, pow. Ząbkowice Śląskie (Dolny Śląsk)
Konkurs 25

Archeologiczne badania wykopaliskowe megalitycznego grobowca kujawskiego na stanowisku 18 w Muszkowicach, pow. Ząbkowice Śląskie (Dolny Śląsk)

Numer wniosku: 2 H01H 023 25
Kierownik: dr Piotr Cholewa
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Archeologii i Etnologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 180 000
Konkurs: 25