Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Antybakteryjne włókna celulozowe otrzymane z udziałem nanomodyfikatorów
Konkurs 25

Antybakteryjne włókna celulozowe otrzymane z udziałem nanomodyfikatorów

Numer wniosku: 4 T08E 038 25
Kierownik: dr inż. Barbara Niekraszewicz
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I MARKETINGU TEKSTYLIÓW
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 295 000
Konkurs: 25