Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza wrażliwości wybranych modeli propagacyjnych na parametry cyfrowej mapy terenu 3D
Konkurs 25

Analiza wrażliwości wybranych modeli propagacyjnych na parametry cyfrowej mapy terenu 3D

Numer wniosku: 4 T11D 024 25
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 45 000
Konkurs: 25