Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza wpływu zwarć wystepujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej
Konkurs 25

Analiza wpływu zwarć wystepujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej

Numer wniosku: 4 T10B 079 25
Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Zajczyk
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 36 400
Konkurs: 25