Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza teoretyczna i weryfikacja eksperymentalna modelu mechanizmu przekazu energii w układzie nanokryształ krzemu - jon Er3+ w SiOx
Konkurs 25

Analiza teoretyczna i weryfikacja eksperymentalna modelu mechanizmu przekazu energii w układzie nanokryształ krzemu - jon Er3+ w SiOx

Numer wniosku: 2 P03B 115 25
Kierownik: doc. dr hab. Adrian Kozanecki
Instytucja realizująca: INSTYTUT FIZYKI PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Fizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 26 520
Konkurs: 25