Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza systemu tworzenia i transferu technologii dualnych
Konkurs 25

Analiza systemu tworzenia i transferu technologii dualnych

Numer wniosku: 0 T00C 018 25
Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 25