Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza stanu odkształceń półwyrobów obrabianych elektrodynamicznie z wykorzystaniem metod numerycznych
Konkurs 25

Analiza stanu odkształceń półwyrobów obrabianych elektrodynamicznie z wykorzystaniem metod numerycznych

Numer wniosku: 5 T07C 039 25
Kierownik: dr hab. inż. Józef Bednarczyk
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Budowy Maszyn
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 58 000
Konkurs: 25