Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza stabilności relacji makroekonomicznych w gospodarce Polski przy użyciu modeli o zmiennych parametrach
Konkurs 25

Analiza stabilności relacji makroekonomicznych w gospodarce Polski przy użyciu modeli o zmiennych parametrach

Numer wniosku: 2 H02B 010 25
Kierownik: dr Waldemar Florczak
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekonometrii, Statystyki i Demografii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 40 000
Konkurs: 25