Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza specjacyjna ołowiu i cynku jako komplementarna metoda badania mechanizmów bioakumulacji oraz oceny przydatności roślin do fitoremediacji na przykładzie Arabidopsis thaliana
Konkurs 25

Analiza specjacyjna ołowiu i cynku jako komplementarna metoda badania mechanizmów bioakumulacji oraz oceny przydatności roślin do fitoremediacji na przykładzie Arabidopsis thaliana

Numer wniosku: 4 T09A 014 25
Kierownik: dr inż. Katarzyna Pawlak
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 120 000
Konkurs: 25